A: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 4-5 No:135/137 34384 Okmeydanı, Şişli / İSTANBUL     T: (0212) 210 39 55    M: satis@emekkablo.com

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz, kablo üretim ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken;

  • Teknolojik gelişmeleri izleyerek, çağdaş teknolojiler ile uyumlu, Ulusal ve/veya Uluslararası Standartları ve Müşteri isteklerini karşılayan ürünleri, daha düşük maliyetlerde ve zamanında teslimat güvencesiyle sunarak Müşteri Memnuniyetini arttırmayı,
  • Ulusal ve/veya Uluslararası Kalite, Çevre ve İSG mevzuatları ile belirlediği diğer şartlara uygunluğunu ve güncelliğini,
  • Tüm insani gereklilikleri sosyal sorumluluk bilinci ile uygulayarak; Kalite, Çevre ve İSG ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi; ürünlerimizin çevreye ve canlı sağlığına etkilerini en aza indirgemeyi, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını,
  • Çevresel boyutlarını belirlemek, çevresel etkilerin türlerini / zararlarını tespit ederek kirliliği önlemek ve atıkları en aza indirmek, tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,
  • Çalışanlarımızı Kalite Çevre ve İSG ilkeleri konusundaki eğitimlerinin sürekliliğini sağlayarak, kendi bireysel Kalite Çevre ve İSG sorumluluklarının farkındalıklarını arttırmayı, katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmeyi, bunu gerçekleştirirken; misafirlerimizde, alt yüklenicilerimizde, tedarikçilerimizde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmayı,
  • Operasyonlarımızda verimliliği artırarak enerji tüketimini ve hammadde israfını azaltmaya yönelik iyileştirmeler yapmayı,
  • Tüm bunların doğrultusunda Kalite, Çevre, İSG amaç ve hedeflerini belirleyerek, her yıl gözden geçirilmesi ve performans iyileştirmelerin açıklanmasını sağlamayı, Kalite Çevre ve İSG Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi,

Üst Yönetim desteği ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.